Jag har räknat ut hur mycket vin ni behöver. Vad jag kan se är ni sex personer i familjen, det betyder att ni behöver 5000 liter vin för eget bruk under ert första år här på Terreno

Med dessa ord inledde familjen Ruhne från Stockholm sitt nya liv som vinodlare. För matematiken stod gårdens förre ägare Signor Biffolo, italienare och tillika vinodlare, han fann sin beräkning fullt rimlig. Själva var de inte lika säkra, men 5000 liter vin fick de. Följ med på resan!

Innehåll

  Drömmen om Toscana
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anslutit dig
  Kvalitet framför kvantitet
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anslutit dig
  Tradition möter innovation
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anslutit dig

Vi gör det möjligt för dig att resa i vinets värld!

Kommer snart.

236 kr

Pris per avsnitt