Vad skiljer den biodynamiska principen från ekologiska odling och hur påverkas vinet av de olika aktiviteterna i jorden? Hur är djur, insekter och övriga växter till nytta? I detta avsnitt tar vi reda på om,- hur,- och varför smaken skiljer sig på biodynamiska, ekologiska och naturviner.

Mer info om avsnittet här

  Ekologisk odling, biodynamiska principer & naturvin
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anslutit dig
  Kapitel 1
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anslutit dig
  Kapitel 2
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anslutit dig
  Kapitel 3
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anslutit dig
Lär mer om vin, när det passar dig - där det passar dig!