Vad skiljer den biodynamiska principen från ekologiska odling och hur påverkas vinet av de olika aktiviteterna i jorden? Hur är djur, insekter och övriga växter till nytta. I detta avsnitt tar vi reda på hur och varför smaken skiljer sig på dessa viner.

Ute i maj!

96 kr

Biodynamiska- och Ekologiska Viner

Vin enligt biodynamiska principer och ekologisk odling